دلار استرالیا سنا / خرید

Sana AUD Buy
نرخ فعلی:: 178,919 0
ارز سنا (اسکناس)
نرخ فعلی: : 178,919 0
واحد حجمی : اسکناس
نرخ فعلی: : 178,919 0
واحد پولی : ریال
کشور : استرالیا
شاخه : ارز سنا (اسکناس)
واحد حجمی : اسکناس
نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد ۲۷ خرداد

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
دلار استرالیا سنا / خرید - 809 7,128 2,278 63,697 137,860

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 178,490 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 429 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.24%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 175,842 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3,077 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.75%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 174,224 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4,695 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.69%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 176,522 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2,397 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.36%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی