Samsung KODEX Samsung Group

Samsung KODEX Samsung Group
نرخ فعلی:: 979 1.98
صندوق های معاملاتی ژاپن
نرخ فعلی: : 979 1.98
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 979 1.98
واحد پولی : دلار
کشور : -
شاخه : صندوق های معاملاتی ژاپن
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۰۵:۰۶:۱۹

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
Samsung KODEX Samsung Group 19 1 - - - -

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 970 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 9 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.93%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 970 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 9 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.93%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 970 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 9 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.93%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 970 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 9 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.93%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی