شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

S&P/TSX

S&P/TSX
نرخ فعلی:: 16,198.97 0
شاخص های بورس / اصلی
نرخ فعلی: : 16,198.97 0
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 16,198.97 0
واحد پولی : -
کشور : کانادا
شاخه : شاخص های بورس / اصلی
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۲۹ شهریور

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
S&P/TSX - 23.49 386.45 4,019.97 712.68 825.83

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 16,268
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 69.03
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.43%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 16,435
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 236.03
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.46%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 16,156
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 42.97
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.27%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 15,324
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 874.97
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.71%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی