S&P 500

S&P 500
نرخ فعلی:: 4,486.48 -
شاخص های بورس / اصلی
نرخ فعلی: : 4,486.48 -
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 4,486.48 -
واحد پولی : -
کشور : ایالات متحده آمریکا
شاخه : شاخص های بورس / اصلی
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد S&P 500

۰۰:۱۷:۱۷
نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
S&P 500 - 125.29 53.49 329.30 1,059.56 1,718.70

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 4,398

اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 88.48

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.01%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 4,395

اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 91.48

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.08%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 4,436

اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 50.48

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.14%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 4,332

اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 154.48

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.57%

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی