روبل روسیه / روپیه نپال

RUB/NPR Ask
نرخ فعلی:: 1.6187 0.68
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 1.6187 0.68
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 1.6187 0.68
واحد پولی : -
کشور : روسیه
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۲۲:۰۳:۵۱

تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
1.6187 22:03:51 - - 0.011 0.68% 0.011 0.68% 0.0043 0.3813
1.6187 22:03:50 0.0001 0.01% 0.011 0.68% 0.011 0.68% 0.0043 0.3813
1.6188 21:44:27 0.0004 0.02% 0.0111 0.69% 0.0111 0.69% 0.0044 0.3812
1.6192 21:22:46 0.0004 0.02% 0.0115 0.72% 0.0115 0.72% 0.0048 0.3808
1.6196 21:03:48 - - 0.0119 0.74% 0.0119 0.74% 0.0052 0.3804
1.6196 21:03:47 0.0004 0.02% 0.0119 0.74% 0.0119 0.74% 0.0052 0.3804
1.6192 20:43:34 0.0003 0.02% 0.0115 0.72% 0.0115 0.72% 0.0048 0.3808
1.6189 20:22:55 0.0002 0.01% 0.0112 0.70% 0.0112 0.70% 0.0045 0.3811
1.6187 20:04:53 - - 0.011 0.68% 0.011 0.68% 0.0043 0.3813
1.6187 20:04:50 0.0006 0.04% 0.011 0.68% 0.011 0.68% 0.0043 0.3813
1.6181 19:43:40 0.0004 0.02% 0.0104 0.65% 0.0104 0.65% 0.0037 0.3819
1.6177 19:03:35 - - 0.01 0.62% 0.01 0.62% 0.0033 0.3823
1.6177 19:03:34 0.0019 0.12% 0.01 0.62% 0.01 0.62% 0.0033 0.3823
1.6196 18:43:37 0.0003 0.02% 0.0119 0.74% 0.0119 0.74% 0.0052 0.3804
1.6193 18:08:45 0.0013 0.08% 0.0116 0.72% 0.0116 0.72% 0.0049 0.3807
1.6206 17:43:40 0.0005 0.03% 0.0129 0.80% 0.0129 0.80% 0.0062 0.3794
1.6211 17:22:50 0.0019 0.12% 0.0134 0.83% 0.0134 0.83% 0.0067 0.3789
1.6192 17:03:57 - - 0.0115 0.72% 0.0115 0.72% 0.0048 0.3808
1.6192 17:03:52 0.0005 0.03% 0.0115 0.72% 0.0115 0.72% 0.0048 0.3808
1.6187 16:43:40 0.0008 0.05% 0.011 0.68% 0.011 0.68% 0.0043 0.3813
1.6195 16:03:49 - - 0.0118 0.73% 0.0118 0.73% 0.0051 0.3805
1.6195 16:03:49 0.0013 0.08% 0.0118 0.73% 0.0118 0.73% 0.0051 0.3805
1.6208 15:43:37 0.0017 0.10% 0.0131 0.81% 0.0131 0.81% 0.0064 0.3792
1.6191 15:03:27 - - 0.0114 0.71% 0.0114 0.71% 0.0047 0.3809
1.6191 15:03:27 0.0009 0.06% 0.0114 0.71% 0.0114 0.71% 0.0047 0.3809
1.62 14:43:35 0.0007 0.04% 0.0123 0.77% 0.0123 0.77% 0.0056 0.38
1.6207 14:22:48 0.0001 0.01% 0.013 0.81% 0.013 0.81% 0.0063 0.3793
1.6206 14:08:33 0.0011 0.07% 0.0129 0.80% 0.0129 0.80% 0.0062 0.3794
1.6217 13:43:37 0.0008 0.05% 0.014 0.87% 0.014 0.87% 0.0073 0.3783
1.6209 13:29:18 0.0007 0.04% 0.0132 0.82% 0.0132 0.82% 0.0065 0.3791
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی