روبل روسیه / رئال برزیل

RUB/BRL Ask
نرخ فعلی:: 0.0804 1.13
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 0.0804 1.13
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.0804 1.13
واحد پولی : -
کشور : روسیه
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

روبل روسیه / رئال برزیل در روز جاری

۱۷:۲۳:۰۰
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.0804 17:23:00 0.0003 0.37% 0.0009 1.13% 0.0006 0.75% 0.0001 -
0.0801 17:03:45 - - 0.0006 0.75% 0.0003 0.38% 0.0002 -
0.0801 17:03:41 0.0001 0.12% 0.0006 0.75% 0.0003 0.38% 0.0002 -
0.0802 16:22:58 0.0002 0.25% 0.0007 0.88% 0.0004 0.50% 0.0001 -
0.08 16:03:55 - - 0.0005 0.63% 0.0002 0.25% 0.0003 -
0.08 16:03:53 0.0001 0.13% 0.0005 0.63% 0.0002 0.25% 0.0003 -
0.0801 15:03:28 - - 0.0006 0.75% 0.0003 0.38% 0.0002 -
0.0801 15:03:27 0.0001 0.13% 0.0006 0.75% 0.0003 0.38% 0.0002 -
0.08 14:43:42 0.0002 0.25% 0.0005 0.63% 0.0002 0.25% 0.0003 -
0.0802 14:03:48 - - 0.0007 0.88% 0.0004 0.50% 0.0001 -
0.0802 14:03:48 0.0001 0.12% 0.0007 0.88% 0.0004 0.50% 0.0001 -
0.0801 13:22:57 0.0001 0.13% 0.0006 0.75% 0.0003 0.38% 0.0002 -
0.08 13:03:32 - - 0.0005 0.63% 0.0002 0.25% 0.0003 -
0.08 13:03:31 0.0001 0.13% 0.0005 0.63% 0.0002 0.25% 0.0003 -
0.0801 12:04:17 - - 0.0006 0.75% 0.0003 0.38% 0.0002 -
0.0801 12:04:15 0.0002 0.25% 0.0006 0.75% 0.0003 0.38% 0.0002 -
0.0799 11:43:34 0.0001 0.13% 0.0004 0.50% 0.0001 0.13% 0.0004 -
0.0798 11:22:57 0.0001 0.13% 0.0003 0.38% - - 0.0005 -
0.0797 10:43:34 0.0001 0.13% 0.0002 0.25% 0.0001 0.13% 0.0006 -
0.0798 10:03:52 - - 0.0003 0.38% - - 0.0005 -
0.0798 10:03:50 0.0001 0.13% 0.0003 0.38% - - 0.0005 -
0.0797 09:03:18 - - 0.0002 0.25% 0.0001 0.13% 0.0006 -
0.0797 09:03:07 0.0001 0.13% 0.0002 0.25% 0.0001 0.13% 0.0006 -
0.0796 08:43:45 0.0001 0.13% 0.0001 0.13% 0.0002 0.25% 0.0007 -
0.0797 08:22:49 0.0001 0.13% 0.0002 0.25% 0.0001 0.13% 0.0006 -
0.0798 08:03:08 - - 0.0003 0.38% - - 0.0005 -
0.0798 08:03:03 - - 0.0003 0.38% - - 0.0005 -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی