لئو رومانی / دلار

RON/USD Ask
نرخ فعلی:: 0.2381 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 0.2381 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.2381 -

واحد پولی : -

کشور : رومانی

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

نمادهای هم گروه لئو رومانی / دلار

نماد قیمت لحظه ای زمان میزان تغییرات درصد تغییرات بیشترین کمترین بازگشایی میزان نوسان نسبت به
میانگین ماهانه
میزان نوسان نسبت به
سقف هفتگی
میزان نوسان نسبت به
سقف ماهانه
افغانی افغانستان / پوند انگلیس 0.0084 ۵ شهریور - - 0.0084 0.0084 0 - - -
افغانی افغانستان / دلار 0.0104 ۵ آذر - - 0.0106 0.0104 0 - 0.0104 0.011
بات تایلند / پزو شیلی 24.73 ۰۳:۲۳:۴۹ 0.07 0.28% 24.73 24.73 24.73 0.27 24.68 25.58
بات تایلند / پزو فیلیپین 1.4996 ۰۳:۲۳:۵۸ 0.0045 0.30% 1.4996 1.4996 1.4996 0.5004 1.5268 1.5436
بات تایلند / پزوی آرژانتین 2.9926 ۰۳:۲۳:۴۶ 0.0089 0.30% 2.9926 2.9926 2.9926 0.0074 3.0332 3.0805
بات تایلند / پزوی مکزیک 0.6463 ۰۳:۲۳:۵۶ 0.0029 0.45% 0.6463 0.6446 0.6446 0.3537 0.6492 0.6492
بات تایلند / پوند انگلیس 0.2226 ۰۳:۲۳:۵۲ 0.0005 0.23% 0.2226 0.2221 0.2223 - 0.2255 0.2284
بات تایلند / پوند لبنان 45.11 ۰۳:۲۳:۵۵ 0.12 0.27% 45.11 44.97 44.97 0.89 45.79 46.59
بات تایلند / پوند مصر 0.4681 ۰۳:۲۳:۵۰ 0.0014 0.30% 0.4681 0.4681 0.4681 - 0.4753 0.4832
بات تایلند / درهم امارات 0.1091 ۰۳:۲۳:۴۶ 0.0003 0.28% 0.1091 0.1091 0.1091 - 0.1108 0.1127
بات تایلند / درهم مراکش 0.2745 ۰۳:۲۳:۵۵ 0.0008 0.29% 0.2745 0.2745 0.2745 - 0.2785 0.2823
بات تایلند / دلار 0.0297 ۰۳:۴۰:۲۷ 0.0001 0.34% 0.0298 0.0297 0.0297 - 0.0302 0.0307
بات تایلند / دلار استرالیا 0.0416 ۰۳:۲۳:۴۷ - - 0.0416 0.0415 0.0415 - 0.0417 0.0422
بات تایلند / دلار تایوان 0.8278 ۰۳:۲۳:۵۸ 0.0019 0.23% 0.8278 0.8278 0.8278 0.1722 0.8392 0.8542
بات تایلند / دلار جامائیکا 4.6602 ۰۳:۲۳:۵۵ 0.0138 0.30% 4.6602 4.6602 4.6602 0.3398 4.7346 4.8167
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی