لئو رومانی / روبل روسیه

RON/RUB Ask
نرخ فعلی:: 17.6728 0.02
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 17.6728 0.02
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 17.6728 0.02
واحد پولی : -
کشور : رومانی
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۰۰:۱۱:۴۴

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
لئو رومانی / روبل روسیه 0.1401 0.1162 0.5280 1.2701 1.6105 16.6728

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 18
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.3272
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.85%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 18
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.3272
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.85%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 18
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.3272
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.85%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 18
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.3272
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.85%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی