لئو رومانی / روبل روسیه

RON/RUB Ask
نرخ فعلی:: 16.8703 0.06
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 16.8703 0.06

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 16.8703 0.06

واحد پولی : -

کشور : رومانی

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد لئو رومانی / روبل روسیه

۰۱:۴۴:۴۸
نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
لئو رومانی / روبل روسیه 0.0069 0.0397 0.2859 1.0148 1.4654 15.8703

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 17
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.1297
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.77%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 17
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.1297
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.77%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 17
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.1297
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.77%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 17
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.1297
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.77%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی