ربع سکه (قبل 86)

Quarter Coin Down
نرخ فعلی:: 32,000,000 -
سکه / سکه تاریخ پایین

نرخ فعلی: : 32,000,000 -

واحد حجمی : عدد

نرخ فعلی: : 32,000,000 -

واحد پولی : ریال

کشور : ایران

شاخه : سکه / سکه تاریخ پایین

واحد حجمی : عدد

نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد ربع سکه (قبل 86)

۱۶ آذر
نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
ربع سکه (قبل 86) - 1,000,000 2,000,000 2,000,000 4,500,000 25,210,000

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 31,522,222 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 477,778 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.52%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 31,522,222 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 477,778 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.52%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 31,522,222 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 477,778 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.52%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 31,522,222 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 477,778 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.52%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی