ربع سکه

Quarter Coin
نرخ فعلی:: 37,500,000 0
سکه / بازار معاملاتی
نرخ فعلی: : 37,500,000 0
واحد حجمی : عدد
نرخ فعلی: : 37,500,000 0
واحد پولی : ریال
کشور : ایران
شاخه : سکه / بازار معاملاتی
واحد حجمی : عدد
نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد ۲۷ خرداد

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
ربع سکه - 300,000 500,000 5,000,000 16,300,000 30,650,000

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 37,940,000 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 440,000 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.17%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 38,582,609 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1,082,609 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.89%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 38,172,121 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 672,121 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.79%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 39,604,748 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2,104,748 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.61%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی