ربع سکه

Quarter Coin
نرخ فعلی:: 49,500,000 0
سکه / بازار معاملاتی
نرخ فعلی: : 49,500,000 0
واحد حجمی : عدد
نرخ فعلی: : 49,500,000 0
واحد پولی : ریال
کشور : ایران
شاخه : سکه / بازار معاملاتی
واحد حجمی : عدد
نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد ۸ آبان

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
ربع سکه - 2,500,000 500,000 30,900,000 37,410,000 45,703,000

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 52,170,000 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2,670,000 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 5.39%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 53,620,455 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4,120,455 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 8.32%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 40,380,429 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 9,119,571 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 22.58%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 33,009,630 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 16,490,370 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 49.96%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی