ربع سکه

Quarter Coin
نرخ فعلی:: 39,360,000 -
سکه / بازار معاملاتی

نرخ فعلی: : 39,360,000 -

واحد حجمی : عدد

نرخ فعلی: : 39,360,000 -

واحد پولی : ریال

کشور : ایران

شاخه : سکه / بازار معاملاتی

واحد حجمی : عدد

نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد ربع سکه

۱۶ آذر
نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
ربع سکه - 1,240,000 2,360,000 360,000 4,140,000 27,560,000

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 38,444,167 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 915,833 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.38%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 37,968,000 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1,392,000 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.67%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 36,389,392 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2,970,608 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 8.16%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 36,671,959 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2,688,041 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.33%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی