نیم سکه تک فروشی

Retail Half Coin
نرخ فعلی:: 60,000,000 0
سکه / بازار تک فروشی
نرخ فعلی: : 60,000,000 0
واحد حجمی : عدد
نرخ فعلی: : 60,000,000 0
واحد پولی : ریال
کشور : ایران
شاخه : سکه / بازار تک فروشی
واحد حجمی : عدد
نوع بازار : بازار داخلی

نمادهای هم گروه

نماد قیمت لحظه ای زمان میزان تغییرات درصد تغییرات بیشترین کمترین بازگشایی میزان نوسان نسبت به
میانگین ماهانه
میزان نوسان نسبت به
سقف هفتگی
میزان نوسان نسبت به
سقف ماهانه
سکه امامی تک فروشی 116,190,000 ۹ مرداد - - 117,240,000 114,280,000 0 8,194,167 116,190,000 116,190,000
سکه بهار آزادی تک فروشی  110,320,000 ۹ مرداد - - 111,320,000 109,780,000 0 4,953,750 110,320,000 110,320,000
ربع سکه تک فروشی 38,250,000 ۹ مرداد - - 38,450,000 37,250,000 0 2,134,583 38,250,000 38,250,000
سکه گرمی تک فروشی 23,620,000 ۹ مرداد - - 23,620,000 23,170,000 0 906,957 23,620,000 23,620,000
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی