ریال قطر / پزو فیلیپین

QAR/PHP Ask
نرخ فعلی:: 13.326 0.02
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 13.326 0.02
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 13.326 0.02
واحد پولی : -
کشور : قطر
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۰۱:۰۵:۴۸

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
ریال قطر / پزو فیلیپین 0.0028 0.4038 0.2969 0.2508 0.3057 -

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 13
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.326
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.51%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 13
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.326
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.51%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 13
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.326
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.51%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 13
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.326
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.51%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی