گورانی پاراگوئه / راند آفریقای جنوبی

PYG/ZAR Ask
نرخ فعلی:: 0.0026 0
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 0.0026 0
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.0026 0
واحد پولی : -
کشور : پاراگوئه
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

نمادهای هم گروه

نماد قیمت لحظه ای زمان میزان تغییرات درصد تغییرات بیشترین کمترین بازگشایی میزان نوسان نسبت به
میانگین ماهانه
میزان نوسان نسبت به
سقف هفتگی
میزان نوسان نسبت به
سقف ماهانه
BTC/INR Ask 2,550,040 ۱۰ تیر - - 2,550,040 2,550,040 0 - - 2,550,040
CNY/DZD Ask 20.774 ۱۵:۰۸:۰۶ 0.047 0.23% 20.847 20.738 20.842 0.226 20.886 20.965
DOG/EUSD Ask 0.2047 ۱۵:۲۲:۱۰ 0.0221 10.80% 0.2228 0.1959 0.2222 - 0.2268 0.2471
HOT/USD Ask 0.0059 ۱۵:۲۲:۱۰ 0.0007 11.86% 0.0065 0.0058 0.0065 - 0.0066 0.0066
HRK/TRY Ask 134.7568 ۱۵:۰۸:۱۵ 0.172 0.13% 134.7568 134.3324 134.4313 1.2432 134.5848 139.6016
LIN/KUSD Ask 18.6773 ۱۵:۲۷:۰۹ 1.1913 6.38% 19.5676 17.5841 19.5676 0.6773 19.8686 20.1692
LUN/AUSD Ask 8.1901 ۰۶:۳۷:۱۱ 0.8843 10.80% 8.7038 8.1563 8.7038 2.1901 9.0744 9.0744
PLN/BGN Ask 4.2657 ۱۵:۰۸:۰۱ 0.0071 0.17% 4.2659 4.2547 4.2599 0.2657 4.2848 4.3134
RON/HUF Ask 73.4779 ۱۵:۰۸:۱۱ 0.1559 0.21% 73.6516 73.3546 73.5953 0.4779 73.6338 73.6338
SAR/ETB Ask 11.8592 ۱۲:۲۸:۵۰ 0.0003 - 11.8596 11.8573 11.8586 0.1408 11.8589 11.8589
USD/BRL PTAX Ask 5.1863 ۴ مرداد - - 5.1863 5.1701 0 0.1863 5.2516 5.2516
USD/ZWL Ask 87.778 ۳۰ تیر - - 87.778 87.778 0 0.222 87.778 87.778
ZWL/ZAR Ask 0.1779 ۱۵:۰۸:۱۵ 0.0006 0.34% 0.1788 0.177 0.1772 - 0.1773 0.1773
افغانی افغانستان / پوند انگلیس 0.0092 ۳۱ تیر - - 0.0092 0.0092 0 - 0.0092 0.0092
افغانی افغانستان / دلار 0.0125 ۴ مرداد - - 0.0126 0.0125 0 - 0.0125 0.0127
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی