شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

ProCapture Global AC Index Fund - Akkumulerende, k

ProCapture Global AC Index Fund - Akkumulerende, k
نرخ فعلی 154.83 0
صندوق های سرمایه گذاری دانمارک
نرخ فعلی: 154.83 0
واحد حجمی:
نرخ فعلی: 154.83 0
واحد پولی: کرون دانمارک
کشور : دانمارک
شاخه: صندوق های سرمایه گذاری دانمارک
واحد حجمی:
نوع بازار: بازار جهانی

عملکرد ۲۳ مرداد

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
ProCapture Global AC Index Fund - Akkumulerende, k - 1.50 3.72 14.19 11.90 -

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین 15 روزه شاخص: 153 کرون دانمارک
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.83 کرون دانمارک
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.2%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین یک ماهه شاخص: 153 کرون دانمارک
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.83 کرون دانمارک
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.2%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین سه ماهه شاخص: 150 کرون دانمارک
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.83 کرون دانمارک
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.22%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شش ماهه شاخص: 145 کرون دانمارک
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 9.83 کرون دانمارک
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6.78%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی