دلار سنگاپور

SGD
نرخ فعلی:: 205,000 0.2
ارز آزاد
نرخ فعلی: : 205,000 0.2
واحد حجمی : اسکناس
نرخ فعلی: : 205,000 0.2
واحد پولی : ریال
کشور : سنگاپور
شاخه : ارز آزاد
واحد حجمی : اسکناس
نوع بازار : بازار داخلی
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی