کرون سوئد

SEK
نرخ فعلی:: 30,500 0.33
ارز آزاد
نرخ فعلی: : 30,500 0.33
واحد حجمی : اسکناس
نرخ فعلی: : 30,500 0.33
واحد پولی : ریال
کشور : سوئد
شاخه : ارز آزاد
واحد حجمی : اسکناس
نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد ۱۲:۰۶:۱۵

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
کرون سوئد 100 1,200 500 900 3,550 19,530

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 29,727 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 773 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.6%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 30,079 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 421 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.4%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 29,335 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,165 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.97%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 29,846 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 654 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.19%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی