شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

کرون سوئد

SEK
نرخ فعلی:: 31,350 0
ارز آزاد
نرخ فعلی: : 31,350 0
واحد حجمی : اسکناس
نرخ فعلی: : 31,350 0
واحد پولی : ریال
کشور : سوئد
شاخه : ارز آزاد
واحد حجمی : اسکناس
نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد ۳۰ شهریور

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
کرون سوئد - 970 4,730 15,720 19,320 26,490

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 30,114 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1,236 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4.1%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 28,733 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2,617 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 9.11%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 26,269 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5,081 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 19.34%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 22,325 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 9,025 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 40.43%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی