کرون سوئد

SEK
نرخ فعلی:: 32,810 -
ارز آزاد

نرخ فعلی: : 32,810 -

واحد حجمی : اسکناس

نرخ فعلی: : 32,810 -

واحد پولی : ریال

کشور : سوئد

شاخه : ارز آزاد

واحد حجمی : اسکناس

نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد کرون سوئد

۱۰ آذر
نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
کرون سوئد - 400 110 2,810 1,410 16,550

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 32,402 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 408 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.26%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 32,700 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 110 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.34%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 32,783 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 27 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.08%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 31,722 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,088 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.43%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی