کرون سوئد

SEK
نرخ فعلی:: 29,800 0.67
ارز آزاد
نرخ فعلی: : 29,800 0.67
واحد حجمی : اسکناس
نرخ فعلی: : 29,800 0.67
واحد پولی : ریال
کشور : سوئد
شاخه : ارز آزاد
واحد حجمی : اسکناس
نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد ۱۶:۴۱:۳۳

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
کرون سوئد 200 200 2,000 1,800 10,420 22,080

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 29,982 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 182 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.61%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 29,367 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 433 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.47%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 29,321 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 479 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.63%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 30,100 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 300 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.01%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی