روپیه پاکستان

PKR
نرخ فعلی:: 1,800 -
ارز آزاد

نرخ فعلی: : 1,800 -

واحد حجمی : اسکناس

نرخ فعلی: : 1,800 -

واحد پولی : ریال

کشور : پاکستان

شاخه : ارز آزاد

واحد حجمی : اسکناس

نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد روپیه پاکستان

۹ آذر
نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
روپیه پاکستان - - 50 20 20 610

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,832 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 32 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.78%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,864 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 64 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.56%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,826 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 26 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.44%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,782 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 18 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.01%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی