روپیه پاکستان

PKR
نرخ فعلی:: 1,810 7.74
ارز آزاد
نرخ فعلی: : 1,810 7.74
واحد حجمی : اسکناس
نرخ فعلی: : 1,810 7.74
واحد پولی : ریال
کشور : پاکستان
شاخه : ارز آزاد
واحد حجمی : اسکناس
نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد ۲۲ اردیبهشت

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
روپیه پاکستان 130 230 30 70 730 1,280

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,598 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 212 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 13.27%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,688 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 122 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 7.23%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,737 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 73 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.2%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,679 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 131 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.8%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی