روپیه پاکستان

PKR
نرخ فعلی:: 1,750 0
ارز آزاد
نرخ فعلی: : 1,750 0
واحد حجمی : اسکناس
نرخ فعلی: : 1,750 0
واحد پولی : ریال
کشور : پاکستان
شاخه : ارز آزاد
واحد حجمی : اسکناس
نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد ۹ مرداد

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
روپیه پاکستان - 100 30 170 318 900

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,699 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 51 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,736 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 14 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.81%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,704 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 46 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.7%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,724 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 26 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.51%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی