ین ژاپن ( 100 ین )

JPY
نرخ فعلی:: 280,000 0.25
ارز آزاد

نرخ فعلی: : 280,000 0.25

واحد حجمی : اسکناس

نرخ فعلی: : 280,000 0.25

واحد پولی : ریال

کشور : ژاپن

شاخه : ارز آزاد

واحد حجمی : اسکناس

نوع بازار : بازار داخلی

نمودار جامع تحولات سالانه ین ژاپن ( 100 ین )

نمودار کندل‌استیک ین ژاپن ( 100 ین ) در روز جاری

نمودار نوسانات ین ژاپن ( 100 ین ) در روز جاری

مقایسه روند قیمت ین ژاپن ( 100 ین ) در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک سالانه ین ژاپن ( 100 ین )

اندیکاتورهای ین ژاپن ( 100 ین )

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی