روپیه هند

INR
نرخ فعلی:: 3,700 0
ارز آزاد
نرخ فعلی: : 3,700 0
واحد حجمی : اسکناس
نرخ فعلی: : 3,700 0
واحد پولی : ریال
کشور : هند
شاخه : ارز آزاد
واحد حجمی : اسکناس
نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد ۶ مرداد

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
روپیه هند - 80 100 300 190 2,030

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 3,629 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 71 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.96%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 3,689 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 11 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.3%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 3,634 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 66 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.82%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 3,732 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 32 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.86%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی