شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

روپیه هند

INR
نرخ فعلی:: 4,240 0
ارز آزاد
نرخ فعلی: : 4,240 0
واحد حجمی : اسکناس
نرخ فعلی: : 4,240 0
واحد پولی : ریال
کشور : هند
شاخه : ارز آزاد
واحد حجمی : اسکناس
نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد ۳ مهر

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
روپیه هند - 250 720 1,960 2,490 3,600

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 4,042 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 198 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4.9%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 3,864 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 376 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 9.73%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 3,463 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 777 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 22.44%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 2,974 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,266 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 42.57%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی