فرانک سوئیس

CHF
نرخ فعلی:: 253,400 0.88
ارز آزاد
نرخ فعلی: : 253,400 0.88
واحد حجمی : اسکناس
نرخ فعلی: : 253,400 0.88
واحد پولی : ریال
کشور : سوئیس
شاخه : ارز آزاد
واحد حجمی : اسکناس
نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد ۲۲ اردیبهشت

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
فرانک سوئیس 2,200 9,600 23,000 49,600 74,590 188,870

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 248,178 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 5,222 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.1%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 260,282 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 6,882 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.72%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 271,881 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 18,481 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 7.29%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 279,782 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 26,382 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 10.41%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی