فرانک سوئیس

CHF
نرخ فعلی:: 301,400 -
ارز آزاد
نرخ فعلی: : 301,400 -
واحد حجمی : اسکناس
نرخ فعلی: : 301,400 -
واحد پولی : ریال
کشور : سوئیس
شاخه : ارز آزاد
واحد حجمی : اسکناس
نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد ۴ مهر

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
فرانک سوئیس - 2,400 10,300 23,500 19,800 122,040

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 299,342 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2,058 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.69%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 299,919 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1,481 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.49%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 289,573 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 11,827 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.08%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 277,821 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 23,579 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 8.49%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی