دلار کانادا

CAD
نرخ فعلی:: 203,750 0
ارز آزاد
نرخ فعلی: : 203,750 0
واحد حجمی : اسکناس
نرخ فعلی: : 203,750 0
واحد پولی : ریال
کشور : کانادا
شاخه : ارز آزاد
واحد حجمی : اسکناس
نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد ۶ اسفند

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
دلار کانادا - 2,400 19,200 25,560 85,600 165,170

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 203,200 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 550 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.27%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 196,966 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 6,784 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.44%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 197,755 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5,995 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.03%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 204,163 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 413 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.2%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی