دلار کانادا

CAD
نرخ فعلی:: 201,750 0
ارز آزاد
نرخ فعلی: : 201,750 0
واحد حجمی : اسکناس
نرخ فعلی: : 201,750 0
واحد پولی : ریال
کشور : کانادا
شاخه : ارز آزاد
واحد حجمی : اسکناس
نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد ۵ مرداد

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
دلار کانادا - 7,900 100 13,900 25,960 127,530

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 197,723 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4,027 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.04%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 200,675 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1,075 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.54%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 195,977 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5,773 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.95%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 197,282 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4,468 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.26%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی