شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار کانادا

CAD
نرخ فعلی:: 220,520 0.3
ارز آزاد
نرخ فعلی: : 220,520 0.3
واحد حجمی : اسکناس
نرخ فعلی: : 220,520 0.3
واحد پولی : ریال
کشور : کانادا
شاخه : ارز آزاد
واحد حجمی : اسکناس
نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد ۱۱:۴۰:۵۷

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
دلار کانادا 670 9,650 41,150 109,950 132,410 188,070

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 211,041 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 9,479 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4.49%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 201,279 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 19,241 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 9.56%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 181,497 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 39,023 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 21.5%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 154,250 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 66,270 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 42.96%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی