دلار کانادا

CAD
نرخ فعلی:: 187,150 1.24
ارز آزاد
نرخ فعلی: : 187,150 1.24
واحد حجمی : اسکناس
نرخ فعلی: : 187,150 1.24
واحد پولی : ریال
کشور : کانادا
شاخه : ارز آزاد
واحد حجمی : اسکناس
نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد ۱۹:۵۷:۰۹

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
دلار کانادا 2,300 6,100 12,000 23,250 66,730 134,870

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 184,141 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3,009 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.63%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 190,704 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3,554 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.9%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 197,288 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 10,138 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.42%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 197,446 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 10,296 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.5%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی