دلار کانادا

CAD
نرخ فعلی:: 231,400 -
ارز آزاد

نرخ فعلی: : 231,400 -

واحد حجمی : اسکناس

نرخ فعلی: : 231,400 -

واحد پولی : ریال

کشور : کانادا

شاخه : ارز آزاد

واحد حجمی : اسکناس

نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد دلار کانادا

۱۰ آذر
نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
دلار کانادا - 200 6,400 31,150 30,050 117,510

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 229,275 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2,125 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.93%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 228,640 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2,760 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.21%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 223,380 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 8,020 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.59%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 214,215 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 17,185 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 8.02%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی