شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دینار بحرین

BHD
نرخ فعلی:: 783,000 0.23
ارز آزاد
نرخ فعلی: : 783,000 0.23
واحد حجمی : اسکناس
نرخ فعلی: : 783,000 0.23
واحد پولی : ریال
کشور : بحرین
شاخه : ارز آزاد
واحد حجمی : اسکناس
نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد ۱۳:۳۲:۳۹

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
دینار بحرین 1,800 37,100 161,240 361,280 475,740 679,800

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 743,498 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 39,502 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 5.31%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 703,358 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 79,642 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 11.32%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 639,761 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 143,239 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 22.39%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 552,009 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 230,991 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 41.85%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی