دینار بحرین

BHD
نرخ فعلی:: 730,700 -
ارز آزاد
نرخ فعلی: : 730,700 -
واحد حجمی : اسکناس
نرخ فعلی: : 730,700 -
واحد پولی : ریال
کشور : بحرین
شاخه : ارز آزاد
واحد حجمی : اسکناس
نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد دینار بحرین

۲۷ مهر
نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
دینار بحرین - 8,500 1,300 87,300 1,400 340,710

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 727,191 ریال

اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3,509 ریال

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.48%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 734,239 ریال

اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3,539 ریال

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.48%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 717,983 ریال

اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 12,717 ریال

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.77%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 675,003 ریال

اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 55,697 ریال

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 8.25%

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی