دینار بحرین

BHD
نرخ فعلی:: 657,500 0
ارز آزاد
نرخ فعلی: : 657,500 0
واحد حجمی : اسکناس
نرخ فعلی: : 657,500 0
واحد پولی : ریال
کشور : بحرین
شاخه : ارز آزاد
واحد حجمی : اسکناس
نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد ۲ مرداد

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
دینار بحرین - 5,100 12,500 36,400 48,010 416,430

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 657,409 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 91 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.01%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 661,933 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4,433 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.67%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 634,341 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 23,159 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.65%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 646,795 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 10,705 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.66%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی