منات آذربایجان

AZN
نرخ فعلی:: 173,500 1.34
ارز آزاد

نرخ فعلی: : 173,500 1.34

واحد حجمی : اسکناس

نرخ فعلی: : 173,500 1.34

واحد پولی : ریال

کشور : جمهوری آذربایجان

شاخه : ارز آزاد

واحد حجمی : اسکناس

نوع بازار : بازار داخلی

منات آذربایجان در روز جاری

۱۹:۵۹:۴۲
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
173,500 19:59:42 100 0.06% 2,300 1.34% 2,200 1.28% 1,900 3,460
173,400 19:58:59 100 0.06% 2,200 1.29% 2,100 1.23% 1,800 3,360
173,500 19:56:40 100 0.06% 2,300 1.34% 2,200 1.28% 1,900 3,460
173,400 19:56:22 100 0.06% 2,200 1.29% 2,100 1.23% 1,800 3,360
173,500 19:55:14 100 0.06% 2,300 1.34% 2,200 1.28% 1,900 3,460
173,400 19:53:11 100 0.06% 2,200 1.29% 2,100 1.23% 1,800 3,360
173,500 19:52:54 100 0.06% 2,300 1.34% 2,200 1.28% 1,900 3,460
173,400 19:52:38 100 0.06% 2,200 1.29% 2,100 1.23% 1,800 3,360
173,500 19:50:49 200 0.12% 2,300 1.34% 2,200 1.28% 1,900 3,460
173,300 19:50:28 100 0.06% 2,100 1.23% 2,000 1.17% 1,700 3,260
173,200 19:48:39 - - 2,000 1.17% 1,900 1.11% 1,600 3,160
173,200 19:48:27 100 0.06% 2,000 1.17% 1,900 1.11% 1,600 3,160
173,100 19:48:22 100 0.06% 1,900 1.11% 1,800 1.05% 1,500 3,060
173,200 19:45:58 100 0.06% 2,000 1.17% 1,900 1.11% 1,600 3,160
173,300 19:45:43 100 0.06% 2,100 1.23% 2,000 1.17% 1,700 3,260
173,200 19:44:14 100 0.06% 2,000 1.17% 1,900 1.11% 1,600 3,160
173,100 19:43:53 100 0.06% 1,900 1.11% 1,800 1.05% 1,500 3,060
173,200 19:43:20 100 0.06% 2,000 1.17% 1,900 1.11% 1,600 3,160
173,100 19:42:42 200 0.12% 1,900 1.11% 1,800 1.05% 1,500 3,060
173,300 19:42:24 100 0.06% 2,100 1.23% 2,000 1.17% 1,700 3,260
173,200 19:41:24 100 0.06% 2,000 1.17% 1,900 1.11% 1,600 3,160
173,300 19:41:00 100 0.06% 2,100 1.23% 2,000 1.17% 1,700 3,260
173,200 19:40:46 100 0.06% 2,000 1.17% 1,900 1.11% 1,600 3,160
173,300 19:40:27 200 0.12% 2,100 1.23% 2,000 1.17% 1,700 3,260
173,100 19:39:36 200 0.12% 1,900 1.11% 1,800 1.05% 1,500 3,060
173,300 19:38:02 200 0.12% 2,100 1.23% 2,000 1.17% 1,700 3,260
173,100 19:37:44 200 0.12% 1,900 1.11% 1,800 1.05% 1,500 3,060
173,300 19:37:26 100 0.06% 2,100 1.23% 2,000 1.17% 1,700 3,260
173,200 19:36:30 100 0.06% 2,000 1.17% 1,900 1.11% 1,600 3,160
173,100 19:35:53 100 0.06% 1,900 1.11% 1,800 1.05% 1,500 3,060
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی