شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

منات آذربایجان

AZN
نرخ فعلی:: 168,930 0.18
ارز آزاد
نرخ فعلی: : 168,930 0.18
واحد حجمی : اسکناس
نرخ فعلی: : 168,930 0.18
واحد پولی : ریال
کشور : جمهوری آذربایجان
شاخه : ارز آزاد
واحد حجمی : اسکناس
نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد ۱۹:۵۹:۴۴

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
منات آذربایجان 300 12,030 30,920 80,930 101,380 145,730

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 159,074 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 9,856 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 6.2%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 151,305 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 17,625 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 11.65%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 139,442 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 29,488 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 21.15%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 137,655 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 31,275 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 22.72%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی