منات آذربایجان

AZN
نرخ فعلی:: 151,500 0
ارز آزاد
نرخ فعلی: : 151,500 0
واحد حجمی : اسکناس
نرخ فعلی: : 151,500 0
واحد پولی : ریال
کشور : جمهوری آذربایجان
شاخه : ارز آزاد
واحد حجمی : اسکناس
نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد ۶ مرداد

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
منات آذربایجان - 5,800 1,000 7,800 13,390 84,480

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 146,870 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4,630 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.15%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 147,517 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3,983 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.7%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 141,408 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 10,092 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 7.14%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 143,850 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7,650 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.32%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی