منات آذربایجان

AZN
نرخ فعلی:: 170,900 1.35
ارز آزاد

نرخ فعلی: : 170,900 1.35

واحد حجمی : اسکناس

نرخ فعلی: : 170,900 1.35

واحد پولی : ریال

کشور : جمهوری آذربایجان

شاخه : ارز آزاد

واحد حجمی : اسکناس

نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد منات آذربایجان

۹ آذر
نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
منات آذربایجان 2,300 700 8,300 29,200 16,000 84,340

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 169,464 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1,436 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.85%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 167,633 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3,267 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.95%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 164,384 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 6,516 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.96%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 157,037 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 13,863 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 8.83%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی