منات آذربایجان

AZN
نرخ فعلی:: 152,700 0.79
ارز آزاد
نرخ فعلی: : 152,700 0.79
واحد حجمی : اسکناس
نرخ فعلی: : 152,700 0.79
واحد پولی : ریال
کشور : جمهوری آذربایجان
شاخه : ارز آزاد
واحد حجمی : اسکناس
نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد ۱۵:۰۶:۲۹

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
منات آذربایجان 1,200 6,400 3,600 8,300 14,590 91,040

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 146,870 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 5,830 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.97%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 147,445 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 5,255 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.56%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 141,465 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 11,235 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 7.94%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 143,846 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 8,854 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6.16%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی