افغانی

AFN
نرخ فعلی:: 3,280 0
ارز آزاد
نرخ فعلی: : 3,280 0
واحد حجمی : اسکناس
نرخ فعلی: : 3,280 0
واحد پولی : ریال
کشور : افغانستان
شاخه : ارز آزاد
واحد حجمی : اسکناس
نوع بازار : بازار داخلی

نمادهای هم گروه

نماد قیمت لحظه ای زمان میزان تغییرات درصد تغییرات بیشترین کمترین بازگشایی میزان نوسان نسبت به
میانگین ماهانه
میزان نوسان نسبت به
سقف هفتگی
میزان نوسان نسبت به
سقف ماهانه
آریاری ماداگاسکار 100 ۲۵ آبان - - 100 70 0 - - -
آنتیل گیلدر هلند 132,300 ۱۸:۳۵:۱۳ 100 0.08% 132,400 130,000 130,900 5,408 137,400 142,000
اوگویا موریتانا 380 ۱۴ آبان - - 380 380 0 - - -
بولبوئا پاناما 240,700 ۱۸:۴۱:۰۷ 200 0.08% 241,000 236,500 238,200 10,069 250,100 258,400
بیر اتیوپی 5,800 ۱۸:۲۰:۵۵ 100 1.75% 5,800 5,800 5,800 211 5,900 6,300
پاتاکا ماکائو 30,100 ۱۸:۲۰:۵۵ - - 30,100 29,600 29,800 1,165 31,300 32,300
پزوی آرژانتین 2,600 ۱۲:۳۲:۱۰ - - 2,600 2,500 2,500 100 2,700 2,800
پزوی اروگوئه 5,400 ۱۲:۳۲:۱۰ - - 5,400 5,300 5,300 250 5,700 5,800
پزوی دومنیکن 4,200 ۱۲:۳۱:۱۰ - - 4,200 4,100 4,100 180 4,400 4,500
پزوی شیلی 300 ۳۰ فروردین - - 400 300 0 55 400 400
پزوی فیلیپین 5,000 ۱۸:۱۷:۵۷ - - 5,000 4,900 4,900 140 5,200 5,300
پزوی کلمبیا 100 ۲۵ آبان - - 100 70 0 - - -
پزوی کوبا 240,700 ۱۸:۳۷:۱۰ 200 0.08% 240,900 236,500 238,200 9,880 250,100 258,400
پزوی مکزیک 12,100 ۱۸:۴۲:۲۸ - - 12,200 11,900 12,000 254 12,500 12,700
پوله بوتسوانا 22,300 ۱۸:۲۰:۵۵ - - 22,300 21,900 22,100 546 23,100 23,300
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی