افغانی

AFN
نرخ فعلی:: 3,350 2.99
ارز آزاد
نرخ فعلی: : 3,350 2.99
واحد حجمی : اسکناس
نرخ فعلی: : 3,350 2.99
واحد پولی : ریال
کشور : افغانستان
شاخه : ارز آزاد
واحد حجمی : اسکناس
نوع بازار : بازار داخلی

نمادهای هم گروه

نماد قیمت لحظه ای زمان میزان تغییرات درصد تغییرات بیشترین کمترین بازگشایی میزان نوسان نسبت به
میانگین ماهانه
میزان نوسان نسبت به
سقف هفتگی
میزان نوسان نسبت به
سقف ماهانه
آریاری ماداگاسکار 100 ۷ مرداد - - 100 100 0 - - -
آنتیل گیلدر هلند 152,100 ۱ مهر 1,500 1% 152,100 150,400 151,000 1,212 150,900 155,000
اوگویا موریتانا 391 ۶ مرداد - - 391 391 0 - - -
بولبوئا پاناما 276,700 ۱ مهر 2,700 0.99% 276,700 273,500 274,700 2,168 274,500 282,000
بیر اتیوپی 6,100 ۱ مهر 100 1.67% 6,100 6,000 6,100 92 6,000 6,200
پاتاکا ماکائو 34,500 ۱ مهر 300 0.88% 34,500 34,100 34,300 272 34,200 35,200
پزوی آرژانتین 2,800 ۲۲ شهریور - - 2,800 2,700 0 20 - 2,900
پزوی اروگوئه 6,500 ۱ مهر 100 1.56% 6,500 6,400 6,500 59 6,400 6,600
پزوی دومنیکن 4,800 ۲۹ شهریور - - 4,800 4,800 0 7 4,800 4,900
پزوی شیلی 400 ۱ مهر - - 400 300 300 - 400 400
پزوی فیلیپین 5,500 ۳۰ شهریور - - 5,500 5,400 5,400 5 5,500 5,700
پزوی کلمبیا 100 ۷ مرداد - - 100 100 0 - - -
پزوی کوبا 276,800 ۱ مهر 2,700 0.99% 276,800 273,600 274,800 2,212 274,500 282,100
پزوی مکزیک 13,800 ۱ مهر 200 1.47% 13,900 13,600 13,800 72 13,700 14,000
پوله بوتسوانا 24,900 ۱ مهر 200 0.81% 24,900 24,600 24,800 208 24,700 25,200
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی