Premier JII

Premier JII
نرخ فعلی:: 555 -
صندوق های معاملاتی اندونزی
نرخ فعلی: : 555 -
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 555 -
واحد پولی : -
کشور : اندونزی
شاخه : صندوق های معاملاتی اندونزی
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۲۶ شهریور

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
Premier JII - 1 1 82 2 88

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 558
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.54%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 556
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.18%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 564
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 9
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.62%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 579
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 24
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.32%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی