Poland 10Y

Poland 10Y
نرخ فعلی:: 1.595 0
لهستان
نرخ فعلی: : 1.595 0
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 1.595 0
واحد پولی : -
کشور : لهستان
شاخه : لهستان
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۱۵ اسفند

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
Poland 10Y - 0.0020 0.34 0.2090 0.0440 1.7320

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 2
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.405
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 25.39%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.595
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 59.5%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.595
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 59.5%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.595
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 59.5%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی