زلوتی لهستان / درهم مراکش

PLN/MAD Ask
نرخ فعلی:: 2.2864 0.14
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 2.2864 0.14
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 2.2864 0.14
واحد پولی : -
کشور : لهستان
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

زلوتی لهستان / درهم مراکش در روز جاری

۱۹:۲۳:۱۵
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
2.2864 19:23:15 0.001 0.04% 0.0031 0.14% 0.0036 0.16% 0.0099 0.2864
2.2854 19:03:57 - - 0.0021 0.09% 0.0026 0.11% 0.0109 0.2854
2.2854 19:03:56 0.0003 0.01% 0.0021 0.09% 0.0026 0.11% 0.0109 0.2854
2.2851 18:43:46 0.0018 0.08% 0.0018 0.08% 0.0023 0.10% 0.0112 0.2851
2.2833 18:23:00 0.0001 - - - 0.0005 0.02% 0.013 0.2833
2.2834 18:03:44 - - 0.0001 - 0.0006 0.03% 0.0129 0.2834
2.2834 18:03:33 0.0025 0.11% 0.0001 - 0.0006 0.03% 0.0129 0.2834
2.2859 17:23:16 0.0009 0.04% 0.0026 0.11% 0.0031 0.14% 0.0104 0.2859
2.2868 17:04:00 - - 0.0035 0.15% 0.004 0.18% 0.0095 0.2868
2.2868 17:04:00 0.0023 0.10% 0.0035 0.15% 0.004 0.18% 0.0095 0.2868
2.2891 16:43:43 0.0021 0.09% 0.0058 0.25% 0.0063 0.28% 0.0072 0.2891
2.287 16:23:01 0.0001 - 0.0037 0.16% 0.0042 0.18% 0.0093 0.287
2.2871 16:04:01 - - 0.0038 0.17% 0.0043 0.19% 0.0092 0.2871
2.2871 16:04:00 0.0027 0.12% 0.0038 0.17% 0.0043 0.19% 0.0092 0.2871
2.2898 15:44:06 0.0021 0.09% 0.0065 0.28% 0.007 0.31% 0.0065 0.2898
2.2919 15:22:55 0.002 0.09% 0.0086 0.38% 0.0091 0.40% 0.0044 0.2919
2.2899 15:03:49 - - 0.0066 0.29% 0.0071 0.31% 0.0064 0.2899
2.2899 15:03:49 0.0016 0.07% 0.0066 0.29% 0.0071 0.31% 0.0064 0.2899
2.2883 14:43:46 0.0005 0.02% 0.005 0.22% 0.0055 0.24% 0.008 0.2883
2.2878 14:04:00 - - 0.0045 0.20% 0.005 0.22% 0.0085 0.2878
2.2878 14:04:00 0.0008 0.03% 0.0045 0.20% 0.005 0.22% 0.0085 0.2878
2.287 13:43:51 0.0017 0.07% 0.0037 0.16% 0.0042 0.18% 0.0093 0.287
2.2887 13:23:00 0.0037 0.16% 0.0054 0.24% 0.0059 0.26% 0.0076 0.2887
2.285 13:03:52 - - 0.0017 0.07% 0.0022 0.10% 0.0113 0.285
2.285 13:03:52 0.0022 0.10% 0.0017 0.07% 0.0022 0.10% 0.0113 0.285
2.2828 12:23:16 0.0011 0.05% 0.0005 0.02% - - 0.0135 0.2828
2.2817 12:04:43 - - 0.0016 0.07% 0.0011 0.05% 0.0146 0.2817
2.2817 12:04:43 0.0014 0.06% 0.0016 0.07% 0.0011 0.05% 0.0146 0.2817
2.2803 11:43:43 0.0017 0.07% 0.003 0.13% 0.0025 0.11% 0.016 0.2803
2.282 11:23:01 0.0001 - 0.0013 0.06% 0.0008 0.04% 0.0143 0.282
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی