زلوتی لهستان / دینار بحرین

PLN/BHD Ask
نرخ فعلی:: 0.0984 0.41
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 0.0984 0.41
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.0984 0.41
واحد پولی : -
کشور : لهستان
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۱۸:۲۸:۵۸

تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.0984 18:28:58 0.0002 0.20% 0.0004 0.41% 0.0003 0.31% 0.0003 -
0.0982 17:49:58 0.0001 0.10% 0.0002 0.20% 0.0001 0.10% 0.0001 -
0.0983 15:29:00 0.0001 0.10% 0.0003 0.31% 0.0002 0.20% 0.0002 -
0.0982 15:08:16 0.0001 0.10% 0.0002 0.20% 0.0001 0.10% 0.0001 -
0.0983 14:43:12 0.0001 0.10% 0.0003 0.31% 0.0002 0.20% 0.0002 -
0.0982 14:22:00 0.0001 0.10% 0.0002 0.20% 0.0001 0.10% 0.0001 -
0.0983 14:08:16 0.0001 0.10% 0.0003 0.31% 0.0002 0.20% 0.0002 -
0.0982 12:28:59 0.0001 0.10% 0.0002 0.20% 0.0001 0.10% 0.0001 -
0.0981 11:43:15 0.0002 0.20% 0.0001 0.10% - - - -
0.0979 10:43:16 0.0001 0.10% 0.0001 0.10% 0.0002 0.20% 0.0002 -
0.098 10:07:59 0.0001 0.10% - - 0.0001 0.10% 0.0001 -
0.0981 08:43:00 0.0001 0.10% 0.0001 0.10% - - - -
0.098 07:21:55 0.0001 0.10% - - 0.0001 0.10% 0.0001 -
0.0979 05:43:00 0.0001 0.10% 0.0001 0.10% 0.0002 0.20% 0.0002 -
0.098 05:07:53 0.0001 0.10% - - 0.0001 0.10% 0.0001 -
0.0979 04:07:51 0.0001 0.10% 0.0001 0.10% 0.0002 0.20% 0.0002 -
0.098 03:28:47 0.0001 0.10% - - 0.0001 0.10% 0.0001 -
0.0981 01:43:00 - - 0.0001 0.10% - - - -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی