زلوتی لهستان / دلار باربادوس

PLN/BBD Ask
نرخ فعلی:: 0.54 0.13
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 0.54 0.13
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.54 0.13
واحد پولی : -
کشور : لهستان
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۱۸:۴۲:۳۲

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
زلوتی لهستان / دلار باربادوس 0.0006 0.0061 0.0137 0.0114 0.0504 -

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.46
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 85.19%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.46
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 85.19%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.46
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 85.19%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.46
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 85.19%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی