پزو فیلیپین / فرانک آفریقا

PHP/XAF Ask
نرخ فعلی:: 11.8393 0.2
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 11.8393 0.2

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 11.8393 0.2

واحد پولی : -

کشور : فیلیپین

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی