پزو فیلیپین / روپیه پاکستان

PHP/PKR Ask
نرخ فعلی:: 3.5199 0.2
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 3.5199 0.2

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 3.5199 0.2

واحد پولی : -

کشور : فیلیپین

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد پزو فیلیپین / روپیه پاکستان

۱۰:۰۶:۴۶
نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
پزو فیلیپین / روپیه پاکستان 0.0073 0.0209 0.1260 0.2474 0.1830 1.2096

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 4
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.4801
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 13.64%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 3
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.5199
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 17.33%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 3
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.5199
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 17.33%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 3
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.5199
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 17.33%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی