پزو فیلیپین / فورینت مجارستان

PHP/HUF Ask
نرخ فعلی:: 6.0468 0.66
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 6.0468 0.66
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 6.0468 0.66
واحد پولی : -
کشور : فیلیپین
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۱۶:۴۳:۰۸

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
پزو فیلیپین / فورینت مجارستان 0.0438 0.0219 0.0189 0.1478 0.0566 0.8498

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 6
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.0468
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.78%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 6
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.0468
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.78%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 6
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.0468
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.78%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 6
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.0468
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.78%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی