شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

PB Growth Fund

PB Growth Fund
نرخ فعلی:: 0.785 0
صندوق های سرمایه گذاری مالزی
نرخ فعلی: : 0.785 0
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.785 0
واحد پولی : رینگیت
کشور : مالزی
شاخه : صندوق های سرمایه گذاری مالزی
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۴ مهر

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
PB Growth Fund - - 0.0320 0.1670 0.0980 0.0090

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1 رینگیت
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.215 رینگیت
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 27.39%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1 رینگیت
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.215 رینگیت
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 27.39%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1 رینگیت
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.215 رینگیت
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 27.39%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1 رینگیت
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.215 رینگیت
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 27.39%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی