انس پالادیوم

Palladium
نرخ فعلی:: 2,005.5 -
انس های جهانی
نرخ فعلی: : 2,005.5 -
واحد حجمی : انس
نرخ فعلی: : 2,005.5 -
واحد پولی : دلار
کشور : -
شاخه : انس های جهانی
واحد حجمی : انس
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۰۶:۳۶:۱۷

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
انس پالادیوم - 121 306 622.50 377.10 977.70

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 2,124 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 118.5 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 5.91%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 2,280 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 274.5 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 13.69%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 2,538 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 532.5 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 26.55%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 2,656 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 650.5 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 32.44%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی