انس پالادیوم

Palladium
نرخ فعلی:: 2,420.7 0
انس های جهانی
نرخ فعلی: : 2,420.7 0
واحد حجمی : انس
نرخ فعلی: : 2,420.7 0
واحد پولی : دلار
کشور : -
شاخه : انس های جهانی
واحد حجمی : انس
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۷ آذر

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
انس پالادیوم - 94.40 215.60 470.70 607.55 1,412.20

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 2,348 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 72.7 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.1%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 2,348 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 72.7 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.1%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 2,340 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 80.7 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.45%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 2,203 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 217.7 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 9.88%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی