شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Pacer Trendpilot 100

Pacer Trendpilot 100
نرخ فعلی 46.77 0.19
صندوق های معاملاتی آمریکا
نرخ فعلی: 46.77 0.19
واحد حجمی:
نرخ فعلی: 46.77 0.19
واحد پولی: -
کشور : -
شاخه: صندوق های معاملاتی آمریکا
واحد حجمی:
نوع بازار: بازار جهانی

عملکرد ۰۱:۳۱:۴۹

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
Pacer Trendpilot 100 0.13 0.2200 1.11 2.65 11.33 -

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین 15 روزه شاخص: 46
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.77
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.67%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین یک ماهه شاخص: 46
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.77
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.67%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین سه ماهه شاخص: 43
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.77
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 8.77%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شش ماهه شاخص: 40
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6.77
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 16.93%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی