دلار نیوزیلند / پزوی آرژانتین

NZD/ARS Ask
نرخ فعلی:: 67.4192 0.13
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 67.4192 0.13
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 67.4192 0.13
واحد پولی : -
کشور : نیوزیلند
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۰۳:۴۲:۵۹

تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
67.4192 03:42:59 0.029 0.04% 0.0871 0.13% 0.0483 0.07% 0.3566 0.4192
67.4482 03:28:47 0.0241 0.04% 0.0581 0.09% 0.0773 0.11% 0.3276 0.4482
67.4241 03:01:54 - - 0.0822 0.12% 0.0532 0.08% 0.3517 0.4241
67.4241 03:01:50 0.0145 0.02% 0.0822 0.12% 0.0532 0.08% 0.3517 0.4241
67.4386 02:21:51 0.0242 0.04% 0.0677 0.10% 0.0677 0.10% 0.3372 0.4386
67.4144 02:07:58 0.0435 0.06% 0.0919 0.14% 0.0435 0.06% 0.3614 0.4144
67.3709 01:43:00 - - 0.1354 0.20% - - 0.4049 0.3709
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی