شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Nykredit Invest Globale Fokusaktier Akk

Nykredit Invest Globale Fokusaktier Akk
نرخ فعلی 264.12 0
صندوق های سرمایه گذاری دانمارک
نرخ فعلی: 264.12 0
واحد حجمی:
نرخ فعلی: 264.12 0
واحد پولی: کرون دانمارک
کشور : دانمارک
شاخه: صندوق های سرمایه گذاری دانمارک
واحد حجمی:
نوع بازار: بازار جهانی

عملکرد ۲۲ مرداد

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
Nykredit Invest Globale Fokusaktier Akk - 2.84 0.3200 14.09 33.63 -

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین 15 روزه شاخص: 262 کرون دانمارک
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.12 کرون دانمارک
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.81%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین یک ماهه شاخص: 263 کرون دانمارک
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.12 کرون دانمارک
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.43%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین سه ماهه شاخص: 258 کرون دانمارک
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 6.12 کرون دانمارک
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.37%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شش ماهه شاخص: 248 کرون دانمارک
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 16.12 کرون دانمارک
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6.5%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی