Nykredit Invest Bæredygtige Aktier

Nykredit Invest Bæredygtige Aktier
نرخ فعلی:: 172.63 0
صندوق های سرمایه گذاری دانمارک
نرخ فعلی: : 172.63 0
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 172.63 0
واحد پولی : کرون دانمارک
کشور : دانمارک
شاخه : صندوق های سرمایه گذاری دانمارک
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۱۷ اردیبهشت

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
Nykredit Invest Bæredygtige Aktier - 0.0100 2.03 20.67 41.62 -

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 172 کرون دانمارک
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.63 کرون دانمارک
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.37%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 172 کرون دانمارک
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.63 کرون دانمارک
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.37%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 165 کرون دانمارک
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 7.63 کرون دانمارک
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.62%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 161 کرون دانمارک
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 11.63 کرون دانمارک
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.22%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی