خبر

کرون نروژ / دلار کارائیب شرقی

NOK/XCD Ask
نرخ فعلی:: 0.2728 0.22
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 0.2728 0.22

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.2728 0.22

واحد پولی : -

کشور : نروژ

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی