کرون نروژ / دلار

NOK/USD Ask
نرخ فعلی:: 0.1216 0.41
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 0.1216 0.41
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.1216 0.41
واحد پولی : -
کشور : نروژ
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۰۱:۳۶:۱۱

تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.1216 01:36:11 0.0001 0.08% 0.0005 0.41% 0.0006 0.50% 0.0005 -
0.1217 01:35:43 - - 0.0006 0.50% 0.0007 0.58% 0.0006 -
0.1217 01:35:42 0.0001 0.08% 0.0006 0.50% 0.0007 0.58% 0.0006 -
0.1216 01:29:09 0.0001 0.08% 0.0005 0.41% 0.0006 0.50% 0.0005 -
0.1217 01:15:12 - - 0.0006 0.50% 0.0007 0.58% 0.0006 -
0.1217 01:15:11 0.0002 0.16% 0.0006 0.50% 0.0007 0.58% 0.0006 -
0.1215 01:14:37 0.0001 0.08% 0.0004 0.33% 0.0005 0.41% 0.0004 -
0.1216 01:11:11 0.0001 0.08% 0.0005 0.41% 0.0006 0.50% 0.0005 -
0.1215 00:21:48 0.0001 0.08% 0.0004 0.33% 0.0005 0.41% 0.0004 -
0.1214 00:16:10 0.0001 0.08% 0.0003 0.25% 0.0004 0.33% 0.0003 -
0.1215 23:13:11 0.0001 0.08% 0.0004 0.33% 0.0005 0.41% 0.0004 -
0.1214 23:08:11 0.0001 0.08% 0.0003 0.25% 0.0004 0.33% 0.0003 -
0.1215 23:03:13 0.0001 0.08% 0.0004 0.33% 0.0005 0.41% 0.0004 -
0.1214 22:58:09 0.0001 0.08% 0.0003 0.25% 0.0004 0.33% 0.0003 -
0.1215 22:57:11 0.0001 0.08% 0.0004 0.33% 0.0005 0.41% 0.0004 -
0.1214 22:56:34 0.0001 0.08% 0.0003 0.25% 0.0004 0.33% 0.0003 -
0.1215 22:54:10 0.0001 0.08% 0.0004 0.33% 0.0005 0.41% 0.0004 -
0.1214 22:49:35 0.0001 0.08% 0.0003 0.25% 0.0004 0.33% 0.0003 -
0.1215 22:48:10 0.0001 0.08% 0.0004 0.33% 0.0005 0.41% 0.0004 -
0.1214 22:36:11 0.0001 0.08% 0.0003 0.25% 0.0004 0.33% 0.0003 -
0.1213 22:35:46 - - 0.0002 0.17% 0.0003 0.25% 0.0002 -
0.1213 22:35:46 0.0001 0.08% 0.0002 0.17% 0.0003 0.25% 0.0002 -
0.1214 22:29:10 0.0001 0.08% 0.0003 0.25% 0.0004 0.33% 0.0003 -
0.1213 22:28:37 0.0001 0.08% 0.0002 0.17% 0.0003 0.25% 0.0002 -
0.1214 22:23:11 0.0001 0.08% 0.0003 0.25% 0.0004 0.33% 0.0003 -
0.1213 22:18:09 0.0001 0.08% 0.0002 0.17% 0.0003 0.25% 0.0002 -
0.1214 21:04:10 0.0001 0.08% 0.0003 0.25% 0.0004 0.33% 0.0003 -
0.1215 21:02:14 0.0001 0.08% 0.0004 0.33% 0.0005 0.41% 0.0004 -
0.1214 20:48:09 0.0001 0.08% 0.0003 0.25% 0.0004 0.33% 0.0003 -
0.1215 20:45:10 - - 0.0004 0.33% 0.0005 0.41% 0.0004 -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی