خبر

کرون نروژ / دلار تایوان

NOK/TWD Ask
نرخ فعلی:: 3.0509 0.02
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 3.0509 0.02

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 3.0509 0.02

واحد پولی : -

کشور : نروژ

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی