درهم امارات (نیما/خرید)

Sana Transfer AED Buy
نرخ فعلی:: 63,346 0.04
ارز نیما (حواله)
نرخ فعلی: : 63,346 0.04
واحد حجمی : اسکناس
نرخ فعلی: : 63,346 0.04
واحد پولی : ریال
کشور : امارات متحده عربی
شاخه : ارز نیما (حواله)
واحد حجمی : اسکناس
نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد درهم امارات (نیما/خرید)

۰۸:۵۶:۱۶
نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
درهم امارات (نیما/خرید) 24 103 981 642 13,281 -

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 63,304 ریال

اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 42 ریال

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.07%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 63,026 ریال

اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 320 ریال

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.51%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 62,045 ریال

اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,301 ریال

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.1%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 59,766 ریال

اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3,580 ریال

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.99%

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی