Nikko AM SGD Investment Grade Corporate Bond

Nikko AM SGD Investment Grade Corporate Bond
نرخ فعلی:: 1.049 0.19
صندوق های معاملاتی سنگاپور
نرخ فعلی: : 1.049 0.19
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 1.049 0.19
واحد پولی : -
کشور : سنگاپور
شاخه : صندوق های معاملاتی سنگاپور
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۱۴:۰۳:۱۵

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
Nikko AM SGD Investment Grade Corporate Bond 0.0020 0.0030 0.0020 0.0330 0.0050 -

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.049
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4.9%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.049
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.9%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.049
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.9%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.049
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.9%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی