پزوی مکزیک / فرانک آفریقای غربی

MXN/XOF Ask
نرخ فعلی:: 27.49 0.18
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 27.49 0.18

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 27.49 0.18

واحد پولی : -

کشور : مکزیک

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

نمودار جامع تحولات سالانه پزوی مکزیک / فرانک آفریقای غربی

نمودار کندل‌استیک پزوی مکزیک / فرانک آفریقای غربی در روز جاری

نمودار نوسانات پزوی مکزیک / فرانک آفریقای غربی در روز جاری

مقایسه روند قیمت پزوی مکزیک / فرانک آفریقای غربی در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک سالانه پزوی مکزیک / فرانک آفریقای غربی

اندیکاتورهای پزوی مکزیک / فرانک آفریقای غربی

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی