پزوی مکزیک / پزو فیلیپین

MXN/PHP Ask
نرخ فعلی:: 2.4053 0.29
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 2.4053 0.29

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 2.4053 0.29

واحد پولی : -

کشور : مکزیک

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی