پزوی مکزیک / روپیه هند

MXN/INR Ask
نرخ فعلی:: 3.5377 0.16
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 3.5377 0.16

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 3.5377 0.16

واحد پولی : -

کشور : مکزیک

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

نمودار جامع تحولات سالانه پزوی مکزیک / روپیه هند

نمودار کندل‌استیک پزوی مکزیک / روپیه هند در روز جاری

نمودار نوسانات پزوی مکزیک / روپیه هند در روز جاری

مقایسه روند قیمت پزوی مکزیک / روپیه هند در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک سالانه پزوی مکزیک / روپیه هند

اندیکاتورهای پزوی مکزیک / روپیه هند

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی