Lyxor UCITS MSCI AC Asia-Pacific Ex Japan C-E

Lyxor UCITS MSCI AC Asia-Pacific Ex Japan C-E
نرخ فعلی:: 58.6 0
صندوق های معاملاتی ایتالیا
نرخ فعلی: : 58.6 0
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 58.6 0
واحد پولی : -
کشور : ایتالیا
شاخه : صندوق های معاملاتی ایتالیا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۱ آبان

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
Lyxor UCITS MSCI AC Asia-Pacific Ex Japan C-E - 0.26 2.15 8.29 4.71 -

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 59
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.4
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.68%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 58
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.6
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.03%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 57
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.6
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.81%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 55
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.6
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6.55%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی