روپیه سریلانکا / پوند انگلیس

LKR/GBP Ask
نرخ فعلی:: 0.0036 0
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 0.0036 0
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.0036 0
واحد پولی : -
کشور : سری‌لانکا
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

نمادهای هم گروه

نماد قیمت لحظه ای زمان میزان تغییرات درصد تغییرات بیشترین کمترین بازگشایی میزان نوسان نسبت به
میانگین ماهانه
میزان نوسان نسبت به
سقف هفتگی
میزان نوسان نسبت به
سقف ماهانه
BTC/INR Ask 2,550,040 ۱۰ تیر - - 2,550,040 2,550,040 0 - - -
CNY/DZD Ask 20.895 ۰۴:۰۷:۵۲ 0.001 - 20.895 20.894 20.895 0.105 20.905 20.965
DOG/EUSD Ask 0.2047 ۰۴:۳۲:۱۰ 0.0041 2% 0.2124 0.203 0.2105 - 0.2088 0.2471
HOT/USD Ask 0.0063 ۰۴:۰۳:۱۲ 0.0001 1.59% 0.0064 0.0063 0.0063 - 0.0064 0.0066
HRK/TRY Ask 133.8752 ۰۴:۰۷:۵۳ 0.1599 0.12% 133.8926 133.8452 133.8768 2.1248 135.0685 138.101
LIN/KUSD Ask 22.0752 ۰۴:۳۲:۱۰ 0.7733 3.50% 23.7594 21.9062 23.0168 4.0752 22.8485 22.8485
LUN/AUSD Ask 11.7662 ۰۴:۲۹:۰۹ 0.3801 3.34% 12.0843 10.9549 10.9549 4.7662 11.3861 11.3861
PLN/BGN Ask 4.2862 ۰۴:۰۷:۵۱ 0.0012 0.03% 4.2932 4.2855 4.2914 0.2862 4.2874 4.3134
RON/HUF Ask 72.9804 ۰۴:۰۷:۵۳ 0.0124 0.02% 73.0245 72.9804 72.9998 0.0196 73.315 73.6338
SAR/ETB Ask 11.8596 ۱۰ مرداد - - 11.8596 11.8596 0 0.1404 11.8602 11.8602
USD/BRL PTAX Ask 5.1216 ۸ مرداد - - 5.1216 5.0682 0 0.1216 5.1669 5.2516
USD/ZWL Ask 87.781 ۶ مرداد - - 87.781 87.781 0 0.219 87.781 87.781
ZWL/ZAR Ask 0.1751 ۰۳:۲۸:۵۱ 0.0009 0.52% 0.1753 0.1745 0.1745 - 0.177 0.1773
افغانی افغانستان / پوند انگلیس 0.009 ۸ مرداد - - 0.009 0.009 0 - 0.009 0.0092
افغانی افغانستان / دلار 0.0125 ۱۰ مرداد - - 0.0125 0.0125 0 - 0.0126 0.0126
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی