نفت کویت

Kuwait Export Blend
نرخ فعلی:: 73.24 -
نفت اوپک

نرخ فعلی: : 73.24 -

واحد حجمی : بشکه

نرخ فعلی: : 73.24 -

واحد پولی : دلار

کشور : کویت

شاخه : نفت اوپک

واحد حجمی : بشکه

نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد نفت کویت

۱۱ آذر
نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
نفت کویت - 9.55 11.10 11.08 26.46 -

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 77 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.76 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 5.13%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 80 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 6.76 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 9.23%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 78 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.76 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 6.5%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 76 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.76 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.77%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی